Home | My Website
Odoo • Image and Text


MSS Gruppen


MSS Gruppen erbjuder tjänster, entreprenader, snickerier och våtrumsarbeten. Vi har en snickeriverkstad för egen produktion. Vi har ett antal servicebilar och kan snabbt reparera akuta skador efter inbrott mm.

MSS Gruppen har ramavtal med stadsdelsnämnder avseende entreprenader, akuta reparationer samt försäljning och service av vitvaror.

MSS Gruppen arbetar enligt byggmästarföreningens certifieringssystem BF9K. Läs mer här.

MSS Gruppen erbjuder tjänster, entreprenader, snickerier och våtrumsarbeten. Vi har en snickeriverkstad för egen produktion. Vi har ett antal servicebilar och kan snabbt reparera akuta skador efter inbrott mm.

MSS Gruppen har ramavtal med stadsdelsnämnder avseende entreprenader, akuta reparationer samt försäljning och service av vitvaror.